Gwarancja

REKLAMACJE

Rowerologia zobowiązana jest do dostarczenia zakupionej przez Klienta rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Gwarancja

 1. Gwarancja zwykle udzielana jest przez producenta lub dystrybutora danego towaru. W przypadku udzielenia gwarancji odpowiedzialność wobec konsumenta (nabywcy towaru) ponosi udzielający gwarancji, zwany gwarantem.

 2. W przypadku woli skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji powinni Państwo zwrócić się bezpośrednio do gwaranta, jednak aby ułatwić Państwu możliwość skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, oferujemy pośredniczenie pomiędzy Państwem, a gwarantem. Jednocześnie zapewniamy, że przedłożymy wszelkich starań aby pomóc w pozytywnym roztrzygnięciu reklamcji. W związku z powyższym, w przypadku towarów kupionych od Rowerologia, objętych gwarancją, możecie Państwo - zamiast bezpośrednio kontaktować się z gwarantem - skontaktować się z nami.

 3. Proszę pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

 4. W wielu przypadkach reklamację udaje się rozwiązać bez odsyłania towaru. Jednak w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie odnieść się do zgłaszanej przez Państwa wady nie dysponując towarem w celu jego zbadania. W takim przypadku dział reklamacji poprosi o przesłanie towaru na nasz adres.

 5. Po otrzymaniu przez nas towaru od gwaranta niezwłocznie poinformujemy Państwa o odebraniu przez nas towaru od gwaranta i o działaniach podjętych przez gwaranta oraz prześlemy towar na wskazany przez Państwa. Koszt odesłania naprawionego / wymienionego towaru ponosi Rowerologia.

Rękojmia

Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 1. Interbikes S.C. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 2. Proszę pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi.

 3. W wielu przypadkach reklamację udaje się rozwiązać bez odsyłania towaru. Jednak w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie odnieść się do zgłaszanej przez Państwa wady nie dysponując towarem w celu jego zbadania. W takim przypadku dział reklamacji poprosi o przesłanie towaru na nasz adres.

 4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Rowerologia niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 8. Do Państwa żądania ustosunkujemy się w terminie 14 dni, informując, czy je uznajemy czy nie. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że uznaliśmy Państwa roszczenie za uzasadnione.

 9. W przypadku uznania przez nas Państwa roszczeń niezwłocznie przystąpimy do usunięcia wady w sposób przez Państwa określony.

 10. W żadnej sposób nie ograniczamy praw konsumenta wynikających z prawa obowiązującego w Polsce.

 11. Reklamacje towarów rozpatrywane są w ciągu 14 dni, w tym czasie zobowiązujemy się poinformować Klienta o uznaniu, bądź odrzuceniu roszczenia reklamacyjnego. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 21 dni.

 12. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Rowerologia w ramach Rowerologia.com.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Zwrot należności Klientom

 1. Rowerologia dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty lub paczkomatów;

  • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Rowerologia może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Rowerologia dokonuje zwrotu pieniędzy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Rowerologia nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl